Landşaft dizaynında layihənin yaradılması landşaft işlərinin başlanğıcının birinci mərhələsidir. Məhz layihə sənədləri və onların vizuallaşdırılması əsasında siz bağınızın üslubunu seçə və onun gələcəkdə necə görünəcəyini anlaya bilərsiniz. Landşaftda gözəl və sağlam qazon – bağın bütün dekorativ və funksional elementləri üçün gözəl fondur, bundan əlavə, qazonlar sahənin ekologiyasına müsbət təsir göstərir, sağlam mikroiqlimin yaranmasına imkan verir. Keyfiyyətli qazonlar sakitlik və rahatlığın sizin bağınızda hökm sürməsinə imkan verir. Qazonlar təkcə istənilən sahəni gözəlləşdirmək qabiliyyətinə görə deyil, həm də insanın fiziki vəziyyətinə və əhval-ruhiyyəsinə müsbət təsirinə görə qiymətləndirilir.