“RMK Construction” şirkətində hovuzlara xidmət göstərilməsi:

  • quraşdırılmış avadanlığın sazlanması və istismara verilməsi
  • hovuza zəmanət xidməti
  • texniki müşayiət (hovuzların təmiri, modernləşdirilməsi* və yenidən qurulması)
  • hovuzun suyu ilə servis-profilaktika işləri, hovuzun mövsümi konservasiyası (konservasiyadan çıxarılması)
  • karkaslı və yığma hovuzların quraşdırılması və istismara verilməsi (o cümlədən yığılması-sökülməsi)
  • yaxşı təşkil olunmuş anbar ehtiyatları sistemi və operativ çatdırılma xidməti

hovuzlar üçün avadanlıq və suya qulluq preparatlarını  istehsal edən firmaların müəssisələrində təlim keçmiş və təmir-profilaktika işlərinin aparılmasına dair sertifikat almış yüksək ixtisaslı mütəxəssislər.