Sıfırdan ev tikintisi kifayət qədər mürəkkəb proses olmaqla, müəyyən peşə bilikləri və vərdişlərini tələb edir. Bütün işlərin mümkün qədər keyfiyyətli yerinə yetirilməsi üçün evin tikintisinin bütün mərhələləri ilə diqqətlə tanış olmaq lazımdır.

Evin sıfırdan açar təslimi tikintisi – bu gün ən çox tələb olunan xidmətlərdəndir. Bu xidmət qısa müddətdə şəxsi kottecini əldə etməyə və maliyyə xərclərini xeyli azaltmağa imkan verir. Bu gün müasir inşaat materialları sayəsində sifarişçilərin, demək olar ki, bütün istəklərinə uyğun tikililəri inşa etmək mümkündür. 

Evin bünövrəsinin sıfırdan inşası meydançanın hazırlanmasından başlanır. Sahə təmizlənməli, torpağın üst qatı çıxarılmalı, sonra isə səthi düzləndirilməlidir. Növbəti mərhələ bütün perimetr boyunca gələcək səngərdən təxminən 1 metr aralıda metal sütunların quraşdırılmasıdır. Daha sonra torpaq işləri aparılır və xəndəklər qazılır. Onlarda su əmələ gəldikdə xüsusi drenaj sisteminin köməyi ilə oradan çıxarılır və ya əvvəlcədən suyu kənara axıdan kanallar qazılır.